Rakennuspalveluja .. lattianhiontaa Tampere

Perustava Tampere

Rakennuspalveluja .. lattianhiontaa Tampere
Perustava – Elämän kestäviä kiviä

Osoite
Keskuojankatu 4
Place
33900  Tampere
Landline
010 2926990
Sähköposti
myynti@perustava.fi
Twitter
@perustava
Facebook
perustava
Video
www.youtube.com
Website
www.perustava.fi
Reservations
www.perustava.fi
Order
www.perustava.fi

Yhteystiedot

Pohja-ja perustustöitä tarjoava Perustava toimii koko Suomen alueella. Yhtiö on perustettu vuonna 2007. Perustavan kokonaispalvelu koostuu optimoidusta perustusten rakennesuunnittelusta ja ammattitaitoisesta toteutuksesta. Saat rakennushankkeesi pohja- ja perustustyöt samalta toimijalta nollakorkoon saakka. Toteutamme perustuksia säällä kuin säällä. Ympäri vuoden ja ympäri Suomen. 35 000 perustuksen kokemuksella tiedämme, miten rakennusprojektin maatyöt perustuksineen suunnitellaan ja toteutetaan fiksusti. Minkä teemme, sen suunnittelemme. Kokonaistoimitukseemme sisältyy perustuksiin liittyvät suunnittelut. Asianmukaisesti laadittu maaperätutkimus mahdollistaa rakenteiden optimaalisen suunnittelun. Tällä saadaan aikaan laadukas lopputulos sekä selkeitä kustannussäästöjä. Osa rakenteista suunnitellaan ja valmistetaan elementeiksi. Hämeenlinnan Lammilla sijaitsevalla tehtaalla valmistetut mittatarkat betonielementit kuljetetaan työmaille asennettavaksi. Perustava tarjoaa perustusratkaisut aina pientaloista suurkohteisiin kuten toimitiloihin ja kerrostaloihin. Tutkimme tontin, teemme maatyöt ja perustukset, asennamme väestönsuojat ja maanpinnan alapuoliset betonielementit. Tätä kaikkea on Perustava. Selkeät prosessit ja ammattitaitoinen henkilökunta mahdollistavat parhaan palvelun niin kotitalouksille kuin ammattirakentajille. Halutuimpana kumppanina suunnittelemme ja toteutamme elämän kestäviä kiviä kotien, kauppojen ja työpaikkojen perustaksi. Perustava-konserniin kuuluvat emoyhtiö Perustava Group Oy sekä tytäryhtiöt Perustava Oy, Perustava Elementti Oy, Perustava Infra Oy ja Perustava Paalutus Oy.

Keywords pohjarakennus, paalutus, sokkeli, väestönsuoja, betonielementti, kivirunko, maaperätutkimus, maanrakennus, kivijalka, betoni, perustussuunnittelu, maarakennus, betoniperustus, teräsbetonipalkki, rala, pohjavahvistus, maanrakennustyö, maavarinen sokkelipalkki, tuulettuva alapohja, pilariperustus, paaluperustus, päärakennesuunnittelija, rakennesuunnittelu, pohjatutkimus, kairaus, maanäyte, teräsputkipaalutus, teräspaalu, teräspaalutus hinta, elementtitehdas, elementtisuunnittelu, pilari elementti palkki, massiivilaatta, porraslaatta, toimitila kivirunko, omakotitalo kivirunko, paritalo kivirunko, pienkerrostalo kivirunko, päiväkoti kivirunko, palvelutalo kivirunko, kantava sokkelipalkki, betonirunko, kellariperustus, kellarirakentaa, omakotitalo perustus, parveke elementti, perustus, perustus rakennesuunnittelu, pientalo perustus, sokkeli antura, tontti kaivuutyö, tontti raivaus, tukimuuri, väliseinä elementti, luhtitalo kivirunko, rivitalo kivirunko, halli kivirunko, seinä elementit, antura, urakka, reunavahvistettu laatta, muotti, valusokkeli, routaeristys, louhinta, koulu kivirunko, infra, työmaa, b2b|suunnittelu, rakentaminen.

Arvosanat

Tämä listaus ei ole arvioitu vielä:

Aukioloajat

Products And Services

 • Maaperätutkimus

  Perustava tarjoaa asiakkailleen maaperätutkimuksia kaikkialla Suomessa. Maaperätutkimuksessa selvitetään maaperän kantavuus, pinnan muodot sekä arvioidaan pohjaveden taso. Maaperätutkimuksen perusteella laaditaan perustamistapalausunto, joka nimensä mukaisesti määrittää perustamistavan kyseiselle rakennuspaikalle. Tehtyjen tutkimusten jälkeen tiedetään millaiset perustukset ja perustusratkaisut kullekin rakennuspaikalle tarvitaan. Maaperätutkimus ja perustamistapalausunto Rakentamisen alkuvaihe kannattaa aina käynnistää asianmukaisella maaperätutkimuksella. Usein se on järkevää teettää jo ennen tontin ostamista tai vaikkapa lohkomista. Tutkimuksella varmistetaan tulevan rakentamisen maarakennus- ja perustuskustannusten suunta ja mahdollistaa tarkemman budjetoinnin. Maaperätutkimus aloitetaan pintavaaitusmittauksilla eli mitataan tontin korkeuskäyrät. Samalla kertaa merkitään maastoon ennakkoon suunnitellut kairauspisteiden paikat. Varsinaiset kairaukset toteutetaan joko paino-tai puristin-heijarikairauksina ja paalutettavissa kohteissa tutkimuksiin sisältyy myös siipikairaus. Kairausten yhteydessä tehdään maalajien tulkinta. Tarvittaessa voidaan tehdä erilliset maalajien laboratoriokokeet, joilla selvitetään maaperän pilaantuneisuus. Tontilla tehtyjen tutkimusten jälkeen aineiston pohjalta laaditaan perustamistapalausunto. Asiakas saa lausunnon PDF- ja DWG-muodoissa.

  Video: Maaperätutkimus

  Link: Maaperätutkimus

 • Rakennesuunnittelu

  Perustavan tarjoama perustusratkaisu on aina tapauskohtaisesti suunniteltu. Kaikki tekemämme sokkelit ovat omien suunnittelijoiden piirtämiä. Omissa käsissä oleva perustusten rakennesuunnittelu takaa asiakkaalle järkevän, kustannustehokkaan ja toimivan lopputuloksen. Rakennesuunnittelu Perustussuunnittelu, päärakennesuunnittelu, pohjarakennesuunnittelu ja elementtisuunnittelu kuuluvat Perustavan tarjoamaan suunnittelusisältöön. Perustavan toimintapaan ja palveluun kuuluu, että haluamme tehdä perustuksiin sekä suunnittelun että toteutuksen. Nämä kaksi asiaa yhdistämällä pystymme optimoimaan asiakkaalle järkevän perustusratkaisun ja poistamme turhia rakentamisen virheriskejä. Oma rakennesuunnittelu on mahdollistanut Perustavalle jo yli 15 000 hankkeen kokemuksen sokkelin teossa. Käytämme suunnittelussa vakiorakenteita, opimme jokaisesta hankkeesta ja skaalaamme ja kehitämme toimintaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että joka tapauksessa jokaiselle tontille tehdään oma suunnittelu, ja suunnitteluvaiheessa katsotaan mikä kyseiselle tontille on mahdollista tai mikä ei ole.

  Video: Rakennesuunnittelu

  Link: Rakennesuunnittelu

 • Perustukset

  Täyden palvelun talon päätuotteena saat meiltä perustukset omakotitaloon tai paritaloon. Teemme omakotitalojen perustuksia sekä maanvaraisena että paalutettavana ratkaisuina. Talon kanssa samaan aikaan voimme toteuttaa sokkelit tuleviin talousrakennuksiin, kuten autotalliin tai varastoon. Kauttamme saat myös pilarit terassille. Perustavan valuperustuksissa on saumaton, yhtenäinen ja vahva betonirakenne. Käytössämme on käsin siirrettävä ja muuntuva muottikalusto, jonka sisälle asennetaan valmisraudoite. Teemme sokkeleissa mittatarkkaa lopputulosta, jossa käytämme vakioituja ja toimivia raudotusratkaisuja. Dokumentoimme aina työn ja käytetyt materiaalit. Asiakas saa dokumentit ja valokuvat käyttöönsä osana perustustoimitusta.

  Video: Perustukset

  Link: Perustukset

 • Paalutettavat perustukset

  Tontin pehmeä maaperä vaatii paalutuksen, jotta perustuksesta saadaan vahva ja kestävä. Nykyään monissa Suomen kaupungeissa saatetaan vaatia lähtökohtaisesti perustusten alle paalutus. Paalutuksen hinta taas muodostuu useamman tekijän lopputuloksena. Siihen vaikuttavat vaadittavien paalumetrien lisäksi mm. omakotitalon pohjapinta-ala sekä ontelolaattojen pituudet. Paalutus vähentää tontin massanvaihtotarpeita. Paalutusta voidaankin käyttää sellaisiin rakennuspaikkoihin, jossa maanvaihtotarve on normaalia suurempi. Teräspaalut ovat betonipaaluja kevyempiä ja täten helppoja asentaa myös pienille ja haastavan mallisille tonteille. Vaikka toimintamme ei kata ruuvipaalujen, kierrepaalujen tai porapaalujen asentamista, opastamme mielellään myös niiden käytössä.

  Video: Paalutettavat perustukset

  Link: Paalutettavat perustukset

 • Kellarit

  Suomessa rinnetonttiratkaisut ovat yleistyneet ja rakentamattomaksi jääneitä jyrkänteitä kaavoitetaan uusiin käyttötarkoituksiin. Myös kasvava vapaa-ajan asuminen vesistöjen tai tuntureiden läheisyydessä lisää rinnetonttirakentamista. Rakentajat osaavatkin hyvin huomioida kellariperusten kustannukset jo rakennusprojektia suunnitellessa, sillä se on luonnollisesti kalliimpi vaihtoehto kuin maanvarainen perustus. Perustava toteuttaa kellariperustukset betonielementein. Omalta tehtaalta tulevat betonielementit mahdollistavat kellarikerroksen rakentamisen nopeasti, tehokkaasti ja turvallisesti. Rinnetonttiratkaisuissa maaperätutkimuksen ja tontin pintavaaitus korostuu entisestään, sillä niiden kautta tilankäytön suunnittelu onnistuu paremmin ja maanrakentamisen kustannuksia pystytään optimoimaan. Kellareita tehdessä myös tukimuurit on järkevää teettää samalla kertaa. Suunnittelussa otetaan kantaa myös mahdollisiin maapaineseiniin. Perustavan toteuttama kellari kattaa perustus-ja elementtisuunnittelun, paikalla valetun jatkuvan anturan sekä kellarin seinäelementit ja välipohjan ontelolaatat asennettuna. Toimitus ei sisällä ulkopuolisia saumauksia, vesieristystä, betonielementtien tasoituksia tai sokkelin pinnoituksia

  Video: Kellarit

  Link: Kellarit

 • Tukimuurit

  Nykyiset ahtaat rakennuspaikat ja tonttien isot korkoerot puoltavat tukimuurin käyttöä. Tukimuurilla tarkoitetaan muuria, joka estää rakennuspaikan eri tasoilla olevan maan valumisen. Ilman tukimuuria tontin korkoerot vaatisivat "pitkät luiskat", kun taas tukimuurin avulla suuret korkoerot voidaan toteuttaa lyhyellä matkalla. Näin saadaan tontilla kaikki mahdollinen pinta-ala käyttöön. Tukimuurin tarkoituksena on hyödyntää joko tontin rajalla tai tontin sisällä olevat korkeuserot ja saada kaikki pinta-ala hyötykäyttöön. Tukimuurin avulla rakennuspaikan maanpinnat pystytään tällöin tekemään eri tasoille. Tukimuuri mahdollistaa rakennuspaikan maanpintojen tekemisen eri tasoille ilman "luiskaa". Pääsääntöisesti tukimuuri on L:n mallinen, jossa maanpaine koittaa kaataa pystyosaa, mutta samalla tukee tukimuuria painamalla anturaa (pohjalaattaa). Tukimuurin perustamissyvyys 500 mm on sama kuin sokkelissa. Mikäli perustamissyvyys on kuitenkin pienempi, tällöin on huolehdittava hyvästä routaeristyksestä.

  Video: Tukimuurit

  Link: Tukimuurit

 • Päärakennesuunnittelu

  Perustavan päärakennesuunnittelija eli vastaava rakennesuunnittelija yhteensovittaa rakennushankkeen eri osa-alueet. Näihin kuuluvat esimerkiksi omakotitalon perustus-, runko-, kattoristikko-ja LVI-suunnitelmat. Päärakennesuunnittelija on suora linkki rakennusvalvontaviranomaisten ja lopullisten toteuttajien suuntaan. Päärakennesuunnittelussa huolehditaan että rakennushankkeessa kaikki täsmää rakennusluvan ja arkkitehdin laatimien pääpiirrustusten mukaisesti. Päärakennesuunnittelijan tärkein tehtävä on ensin tarkastaa hankkeen rakennesuunnitelmat ja toimittaa ne sen jälkeen rakennusvalvontaviranomaisille. Tässä vaiheessa päärakennesuunnittelija on katsonut rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä huolehtinut hankkeelle hyvän rakennustavan mukaiset vaatimukset. Useissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa vaaditaan nimettyä päärakennesuunnittelijaa. Kaupungit kuten Helsinki, Espoo, Vantaa ja Järvenpää vaativat päärakennesuunnittelilta myös työmaakäyntejä. Tämän lisäksi muutamissa maakuntien kaupungeissa ja isoimmissa kunnissa kohteille nimetään kyllä päärakennesuunnittelija, mutta työmaakäyntejä ei lähtökohtaisesti edellytetä. Päärakennesuunnittelija tarkastaa rakennesuunnitelmat ja toimittaa ne rakennusvalvontaviranomaisten järjestelmään. Rakennusvalvonta hyväksyy jokaisen päärakennesuunnittelijan omien tarkastusten jälkeen. Ensin katsotaan rakennushankkeen kohdetyyppiä ja sen vaatimuksia. Tämän jälkeen päärakennesuunnittelijan on kyettävä näyttämään omat todistukset ja työkokemus kustakin kohdetyypistä. Tyypillisesti omakotitaloissa kohteen vaativuusluokka on tavanomainen, kun taas ammattirakentajien puolella isot kerrostalot, hallit tai hoivakodit kuuluvat vaativaan vaativuusluokkaan.

  Video: Päärakennesuunnittelu

  Link: Päärakennesuunnittelu

 • Maanrakennus

  Perustava Infra urakoi maanrakennustyöt kokonaisurakkana nyt Etelä-Suomen alueella. Maanrakennus ja pohjanvahvistus ovat rakentamisen perusta ja perustusten lisäksi tärkeimpiä osa-alueita rakentamisessa. Samalla maanrakennusta pidetään kaikkein vaikeimpana kokonaisuutena rakentamisessa. Harva toimija tarjoaa maanrakentamista kiinteähintaisena. Perustava tekee maanrakennustyöt kiinteähintaisena osana perustusurakointia. Toimintoihimme kuuluvat tehtävien maatöiden ja täyttöjen lisäksi maatöiden johtaminen, dokumentointi sekä maanrakentamiseen vaadittavan logistiikan hoitaminen. Samanaikaisten työmaiden avulla voimme hyödyntää tonttien ylimääräisiä maita täyttömaana ja saamme sitä kautta apua asiakkaiden kuljetuskustannuksiin. Maanrakennusurakkaan tyypillisesti kuuluvat tontin raivaukset ja maiden poisajot sekä tontin kaivuutyöt. Olemme tehneet myös louhintoja, mikäli asiakkailla on ollut niille tarvetta. Perustustenteon yhteydessä tehdään sisä- ja ulkopuoliset täytöt ja mahdolliset routaeristykset. Lopussa toteutaan vielä pintamaiden tasaukset.

  Video: Maanrakennus

  Link: Maanrakennus

Toimialat

Rakennuspalveluja .. lattianhiontaa
0102926990 010-2926990 +358102926990

Map Keskuojankatu 4

Loading map...